Цени

Акушерство и гинекология

Потребителска такса 10.00 лв.
Гинекологичен преглед първичен 100.00 лв.
Гинекологичен преглед вторичен 70.00 лв.
Консултация по документи 30.00 лв.
Консултация на микробиология и цитология + рецепта 30.00 лв.
Колпоскопия + преглед 100.00 лв.
Колпоскопия + преглед + цитонамазка 130.00 лв.
Колпоскопия + биопсия 150.00 лв.
Фоликулометрия 40.00 лв.
УЗД до 11 г.с. 70.00 лв.
Ранен БХС в 12 г.с. 150.00 лв.
УЗД на бременна след 12 г.с. 90.00 лв.
20 г.с. Фетална биометрия + доплер + измерване на маточната шийка 120.00 лв.
Измерване на маточната шийка 40.00 лв.
Ехография трансвагинална 60.00 лв.
Ехография трансабдоминална 90.00 лв.
Ехография на млечни жлези 60.00 лв.
Поставяне на спирала + преглед + ехография 150.00 лв.
Сваляне на спирала + преглед 90.00 лв.
Апликация на вагинален песар 20.00 лв.
Цитология (цитонамазка) 50.00 лв.
Течно базирана цитология (цитонамазка) 90.00 лв.
Микробиология 35.00 лв.
Вземане на материал за изследвания 10.00 лв.
Цервикален секрет за хламидия 35.00 лв.
Диатермокоагулация на маточната шийка 150.00 лв.
Аспирационна ендометриална биопсия 450.00 лв.
Отстраняване на кондиломи 200.00 лв.
Вземане на материал за биопсия 30.00 лв.
Вземане на материал за биопсия + изработване на материал 120.00 лв.
Сваляне на конци + превръзка 30.00 лв.
Мониториране на ДСТ 40.00 лв.
ЛКК Гинекологична 80.00 лв.
Медикаментозен аборт 500.00 лв.
Апликация на LHRH 35.00 лв.
Венозна инжекция 10.00 лв.
Мускулна инжекция 5.00 лв.
Подкожна инжекция 5.00 лв.
Вземане венозна кръв 3.00 лв.

Невролог

Преглед 70.00лв
Вторичен преглед 40.00лв

Нефролог

Преглед 70.00лв
Вторичен преглед 40.00лв

Психиатър

Първичен преглед 85.00лв
Вторичен преглед 60.00лв

Психолог

Консултация 70.00лв

Логопед

Първична консултация 60.00лв
Вторична консултация 35.00лв
Терапия 35 минути 40.00лв
Терапия 45 минути 45.00лв

Клинична лаборатория

Хематология
ПКК – 22 показателя 6.50лв
Скорост на утаяване на еритроцити (СУЕ) 2.00лв
Морфология на еритроцити 5.00лв
ДКК – мануално 5.00лв
Броене на ретикулоцити 4.00лв
Коагулация
Протромбиново време(PT),INR 5.00лв
aPTT 5.00лв
Фибриноген 5.00лв
D-dimer 25.00лв
Биохимия
Глюкоза 3.00лв
КЗП (трикратен) 7.50лв
ОГТТ – глюкоза (трикратен) 7.50лв
Гликиран хемоглобин 13.00лв
Общ белтък 3.00лв
Албумин 3.00лв
Урея 3.00лв
Креатинин 3.00лв
Пикочна киселина 3.00лв
Общ билирубин 3.00лв
Директен билирубин 3.00лв
Холестерол 3.00лв
Триглицериди 3.00лв
HDL – холестерол 3.50лв
LDL – холестерол 3.50лв
VLDL – холестерол 3.00лв
ASAT 3.00лв
ALAT 3.00лв
GGT 3.00лв
Алкална фосфатаза 3.00лв
LDH 4.00лв
Амилаза 4.00лв
Липаза 5.00лв
CK (креатинкиназа) 3.50лв
CK- MB (MB фракция) 10.00лв
Желязо 5.50лв
ЖСК 4.00лв
Трансферин 17.00лв
Феритин 17.00лв
Калций 3.00лв
Йонизиран Калций 4.00лв
Фосфор 3.00лв
Магнезий 3.00лв
Калий 4.50лв
Натрий 4.50лв
Хлориди 4.50лв
Цинк 18.00лв
Мед 18.00лв
Литий 18.00лв
С- реактивен протеин (CRP) 6.00лв
Тропонин Т (TNT) hs 30.00лв
Урина
Общо химично изследване 2.50лв
Седимент 2.50лв
Белтък 3.00лв
Креатинин 3.00лв
Креатининов клирънс 7.00лв
Микроалбумин 12.00лв
Амилаза 5.00лв
Калций 3.00лв
Фосфор 3.00лв
Магнезий 3.00лв
Калий 4.50лв
Натрий 4.50лв
Наркотични вещества 30.00лв
Хормони
TSH 16.00лв
fT4 16.00лв
fT3 16.00лв
TAT (anti – TG) 17.00лв
MAT (anti – TPO) 17.00лв
TSH рецепторни антитела 38.00лв
Тиреоглобулин 33.00лв
Паратхормон 28.00лв
Остеокалцин 20.00лв
Калцитонин 29.00лв
ACTH 20.00лв
Кортизол 17.00лв
Пролактин 16.00лв
LH 16.00лв
FSH 16.00лв
Естрадиол 16.00лв
Прогестерон 16.00лв
Тестостерон 16.00лв
DHEA-S 19.00лв
17–алфа -OH -прогестерон 22.00лв
4-андростендион 22.00лв
Total B-HCG 17.00лв
Инсулин 16.00лв
C-пептид 18.00лв
НОМА индекс 16.00лв
ОГТТ – двукратен инсулин (0,120 мин.) 32.00лв
ОГТТ – трикратен инсулин (0,60,120 мин.) 48.00лв
Соматотропен хормон 20.00лв
AMH (анти Мюлеров хормон) 40.00лв
Туморни маркери
Total PSA 16.00лв
Free PSA 16.00лв
fPSA/tPSA ratio 30.00лв
CA 125 18.00лв
CA 15-3 18.00лв
HE4 65.00лв
ROMA индекс 70.00лв
CA 19-9 18.00лв
CA 72-4 22.00лв
CEA 18.00лв
CYfra 21-1 18.00лв
SCC 21.00лв
AFP 18.00лв
NSE 26.00лв
Бета 2 микроглобулин 27.00лв
Beta crosslaps/серум 21.00лв
Имунология
ANA скрининг 22.00лв
ANA профил 75.00лв
IgA 10.00лв
IgM 10.00лв
IgG 10.00лв
IgE 20.00лв
C3 комплемент 10.00лв
C4 комплемент 10.00лв
GAD 65 антитела 45.00лв
IA-2 антитела 45.00лв
IAA –антитела 35.00лв
ZnT –8 – антитела 85.00лв
AST 6.00лв
Waler Rose/RF 6.00лв
HLA-B27 30.00лв
Анти – CCP 35.00лв
Anti- tTG IgA 35.00лв
Имунохематология
Кръвна група и Rh 16.00лв
Алоеритроантитела 30.00лв
Витамини и медикаменти
Фолиева киселина 22.00лв
Витамин B12 22.00лв
25-OH Витамин D3 25.00лв
Хомоцистеин 30.00лв
Патология
Цитонамазка 40.00лв
Хистология 60.00лв
Паразитология
Паразитологично изследване за детска градина/здравна книжка(включва чревни протозои,чревни хелминти,перианален отпечатък за ентеробиоза)  10.00лв
Токсоплазмоза IgA 35.00лв
Токсоплазмоза IgM 19.00лв
Токсоплазмоза IgG 19.00лв
Ехинококоза IgG 19.00лв
Трихинелоза IgG 19.00лв
Лаймска болест (anti Borrelia burgdorferi IgM) 23.00лв
Лаймска болест (anti Borrelia burgdorferi IgG) 23.00лв
Микробиология
Урина за урокултура 12.00лв
Храчка 25.00лв
Секрети (очен, гърлен,носен, ушен, раневи, уретрален ,вагинален, цервикален, еякулат, простатен, анален) 25.00лв
Фецес 15.00лв
C.difficile +Toxin A и B 30.00лв
Сифилис (скрининг) 8.00лв
Сифилис TPHA 12.00лв
Chlamydia trach.(Ag) 25.00лв
Chlamydia trachomatisIgA 18.00лв
Chlamydia trachomatisIgM 18.00лв
Chlamydia trachomatisIgG 18.00лв
Mycoplasma hominis/Ureaplasma urealiticum 35.00лв
Вирусология
SARS CoV-2 PCR 70.00лв
SARS CoV-2 PCR (семеен пакет – цената е на човек) 60.00лв
SARS CoV-2 Ag 15.00лв
Anti-SARS-CoV-2 S Roche (количествен тест за антитела) 25.00лв
SARS-CoV-2-VNA (Вирус неутрализиращи антитела в %) 40.00лв
СПИН (HIV1/2) 15.00лв
Хепатит А (anti –HAV total) 20.00лв
Хепатит E (anti –HEVIgM) 18.00лв
Хепатит E (anti –HEVIgG) 18.00лв
HBeAg 18.00лв
Хепатит B (HBsAg) 15.00лв
anti –HbsAg 18.00лв
anti – HBc IgM 18.00лв
anti – HBc total 18.00лв
Хепатит С (anti-HCV antibodies) 18.00лв
Хепатит D (anti-HDV total) 19.00лв
Хепатит D (anti-HDV IgM) 19.00лв
Рубеола ( Rubeolla) IgM 18.00лв
Рубеола ( Rubeolla) IgG 18.00лв
Варицела зостер( Varicella zoster) IgM 25.00лв
Варицела зостер( Varicella zoster) IgG 25.00лв
Цитомегаловирус (CMV) IgM 19.00лв
Цитомегаловирус (CMV) IgG 19.00лв
Инфекциозна мононуклеоза (EBV VCA IgM) 22.00лв
Инфекциозна мононуклеоза (EBV VCA IgG) 22.00лв
EBV EBNA IgG 22.00лв
EBV EA IgM 16.00лв
EBV EA IgG 20.00лв
Хеликобактер пилори anti – H.pylori IgG 17.00лв
Хеликобактер пилори (фецес-качествен) – H.pylori antigen 33.00лв
Херпес симплекс тип 1 IgM (HSV1) 22.00лв
Херпес симплекс тип 1 IgG (HSV1) 22.00лв
Херпес симплекс тип 2 IgM (HSV2) 22.00лв
Херпес симплекс тип 2 IgG (HSV2) 22.00лв
Паротит (заушка) anti-Mumps IgM 23.00лв
Паротит (заушка) anti-Mumps IgG 23.00лв
Алергология
ХРАНИТЕЛЕН ПАНЕЛ- 20 алергена 90.00лв
ХРАНИТЕЛЕН ПАНЕЛ- 33 алергена 130.00лв
ИНХАЛАТОРЕН ПАНЕЛ- 20 алергена 90.00лв
ИНХАЛАТОРЕН ПАНЕЛ- 30 алергена 140.00лв
КОМБИНИРАН ПАНЕЛ ПАНЕЛ- 27 алергена 90.00лв
КОМБИНИРАН ПАНЕЛ ПАНЕЛ- 54 алергена 150.00лв
Други
Наркотични вещества 30.00лв
Окултна кръв 10.00лв

Допълнителни

Експертиза за трудоспособност / медицинско свидетелство за работа 30.00лв
Медицинско свидетелство /МПС кат. В 30.00лв
всички останали категории 45.00лв
Запазете час за консултация или преглед

Връзка с нас Онлайн час