Трудова медицина

Служба по трудова медицина „Медико-Консулт“ към МЦ Феникс 87 има богат опит в организиране и извършване на профилактични прегледи и изследвания в предприятия и фирми от цялата страна.

Осигурява мобилни екипи от високо квалифицирани лекари:

Унг, офталмолог, рентгенолог (ехография на вътрешни органи), невролог, ортопед, аг и клинична лаборатория, оборудвани с необходимата медицинска апаратура за прегледи на място.

inventory Услуги

  • Абонаментно годишно обслужване от СТМ
  • Оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите
  • Комплексни профилактични прегледи с насоченост към рисковите групи.
  • Анализ на заболяемостта с временна нетрудоспособност.
  • Извършване на специализирани измервания и оценки на факторите на работната среда- прах,химични вещества, шум, осветление, микроклимат, вентилация, ел. измервания, мълниезащита.
  • Лична здравна консултация
  • Здравно-просветна информацияЕкспертен анализ и оценка на здравния статус, рискови фактори и здравни прогнози
  • Обучение на членовете на Комитетите и Групите по условия на труд
  • Производствена характеристика за явяване на ТЕЛК.
  • Експертно становище за пригодността на работещия да изпълнява даден вид дейност въз основа на карта от първоначален и /или задължителен периодичен мед. преглед и пройзводствена парактеристика.
Запазете час за консултация или преглед

Връзка с нас Онлайн час