Психиатър

Д-р Маргарита Станкова

Консултации на деца с нарушения в развитието и техните родители – когнитивни нарушения, емоционални и поведенчески затруднения, проблеми в овладяването на училищните умения, проблеми във взаимоотношенията с родителите.

Консултации на възрастни с емоционални проблеми – тревожни разстройства, проблеми във взаимоотношенията.