Психиатър

Д-р Маргарита Станкова

Консултации на деца с нарушения в развитието и техните родители – когнитивни нарушения, емоционални и поведенчески затруднения, проблеми в овладяването на училищните умения, проблеми във взаимоотношенията с родителите.

Консултации на възрастни с емоционални проблеми – тревожни разстройства, проблеми във взаимоотношенията.

 

Уважаеми бъдещи родители,

Във връзка с издадената заповед от Столичната регионална здравна инспекция на 24.03.2020г. относно наблюдението на бременните жени, Медицински център Феникс 87 осъществява следните консултативни прегледи:
Виж повече