Невролог

Извършвани дейности

Заболявания на централната и периферна нервни системи:

  • Състояния след мозъчен инсулти
  • Главоболия-мигрени, тензионни главоболия, хормонално-зависими главоболия
  • Дискогенни заболявания-дискови хернии, радикулопатии
  • Вертижни синдроми – с централен и периферен произход, шум в ушите
  • Дегеративни заболявания-деменции и други
 

Уважаеми бъдещи родители,

Във връзка с издадената заповед от Столичната регионална здравна инспекция на 24.03.2020г. относно наблюдението на бременните жени, Медицински център Феникс 87 осъществява следните консултативни прегледи:
Виж повече