Логопед

Д-р Маргарита Станкова

Венета Василева

Работа с деца и възрастни с комуникативни нарушения – езикови затруднения, заекване, ЦДП, артикулаторни нарушения, проблеми в училище.