Кардиолог

}

Приемно време

петък 10.00 -17.00

НЕ работи с НЗОК

В кабинета се осъществяват прегледи и изследвания за диагностициране, лечение и последващо проследяване на сърдечно-съдовите заболявания.
Извършват се кардиологични консултации на пациенти с рискови фактори, артериална хипертония,исхемична болест на сърцето и такива с прекаран инфаркт на миокарда.

  • ЕКГ
  • ХОЛТЕР
  • ЕЛЕКТРОКАРДИО СТИМУЛАЦИЯ
  • ЕХОКАРДИОГРАФИЯ