Кабинети

Акушеро-гинекология

Д-Р Надежда Стивасарска

Профилактика, диагностика и лечение на гинекологични заболявания при жени от всички възрастови групи.

Кардиология

Д-р Милен Предовски

В кабинета се осъществяват прегледи и изследвания за диагностициране , лечение и последващо проследяване…

Хирургия

Прегледи ,консултации, домашни посещения, всички видове операции от малката хирургия

Неврология

Заболявания на централната и периферна нервни системи

Офталмология

Изследване на зрение и определяне на диоптри с очен компютър

Психиатрия

Д-р Маргарита Станкова

Консултации на деца с нарушения в развитието и техните родители – когнитивни нарушения…

Психолог

Д-р Маргарита Станкова

Работа с деца и възрастни с емоционални проблеми и поведенчески затруднения.

Логопед

Д-р Маргарита Станкова

Работа с деца и възрастни с комуникативни нарушения – езикови затруднения, заекване, ЦДП, артикулаторни нарушения, проблеми в училище.